• Algemene voorwaarden en Privacy

 • Algemene voorwaarden 

  Bezoek aan de danslessen van Dansbende zijn geheel op eigen risico. De leiding van Dansbende is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enige aard als gevolg van   verblijf/activiteiten van de bezoeker op het Dansbende terrein.

  Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf te houden aan de huisregels evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich niet aan de regels houdt kan toegang geweigerd worden.

  Dansbende is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen. Dansbende stelt het op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepast actie ondernomen kan worden.

  Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) in en op het terrein van Dansbende is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dansbende  

  Alle bezoekers van Dansbende lessen dienen schone sportschoenen/(dans)sneakers te dragen.

  Alle bezoekers van de Dansbende lessen zijn 5 minuten voor zijn/haar les aanwezig.

  Indien er meer dan 1 maand geen betalingen zijn ontvangen kan toegang tot de les geweigerd worden. 

  Een les wordt verhindert indien er 3 of minder mensen komen opdagen.

  Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit een maand vantevoren aan te geven per mail.

  Gemiste lessen kunnen ingehaald worden tijdens een les op een andere dag/tijdstip van dezelfde leeftijdscategorie.